Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoima- ja resurssivaliokunta
Muistio 18.10.2022/Asianro 33 

Metsästrategian laatiminen

 

Elinvoima- ja resurssivaliokunta 18.10.2022 § 33  

187/00.01.02/2022  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Harri Hoffren, hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen

 

Asian selostus Iitin kunta on laatimassa uutta (ja ensimmäistä) metsästrategiaansa. Laadintatyöhön on kutsuttu metsäasiantuntijaksi Tapio Oy. Strategiatyön laadintaan on perustettu ohjausryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja Jarkko Salonen, hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen, tekninen johtaja Harri Hoffren, hyvinvointikoordinaattori Irina Backman sekä paikkatietoinsinööri Maijastiina Lintukangas. Työssä on tarkoitus osallistaa yrityksiä, yhteisöjä, valiokuntia, kuntalaisia ja muita osallisia.

 

 Projekti etenee vauhdikkaasti, ensi vaiheessa selvitetään kunnan tavoitteet metsästrategialle. Myös valiokuntien kannanotto tavoitteisiin jo tässä vaiheessa on tervetullutta. Tavoitteena on, että strategia olisi kunnanhallituksen päätettävänä jo marraskuun lopussa.

 

 Valiokunnan jäsenille lähetetään kutsun ohessa materiaalia, jonka pohjalta toivotaan pohdittavan seuraavia kysymyksiä kokouksessa keskusteltavaksi.

 

 

  1. Metsistä saadaan tuloja kunnalle ja koko alueelle, raaka-aineita puupohjaisiin tuotteisiin ja kaukolämpöä. 

 

  1. Metsät mahdollistavat monipuolisen virkistyskäytön: luontoliikunta, marjastus ja sienestys, ulkoilu, luontohavainnot, metsästys, harrastaminen.

 

  1. Metsät ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja lajistoa.

 

  1. Metsät hillitsevät ilmastonmuutosta.

 

  1. Millaisia odotuksia ja toiveita sinulla on Iitin metsien hoidon suhteen? Millaisiksi toivot Iitin metsiä kehitettävän? 

 

  1. Vapaa sana: mitä muuta haluaisit nostaa esiin koskien Iitin metsästrategiaa.

 

 

 

Valiokunnan ohjaus Valiokunta keskusteli runsaasti metsästrategiatyöstä ja ohjasi etenemään strategiatyössä ottaen huomioon mm seuraavat asia: luontokohteiden huomiointi, metsien monipuolinen käyttö (virkistys, oppimisympäristöt, ladut, polut ja reitit), maankäytön suunnittelu ja maanarvon kasvattaminen, puunmyyntituottojen osalta talouden pitkän aikavälin tarpeet, metsäautoteiden hoito, metsästysseurayhteistyö ja muut metsän käyttöön liittyvät asiat. Yleislinjauksena metsästrategiatyöhön valiokunta ohjasi, että kunnan metsien hoito suunnitellaan ja toteutetaan ekologisesti kestävästi. Valiokunta toivoi, että valtuustolle järjestetään metsäaiheen ympärille perehdytystilaisuus metsäkatselmuksineen.