Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 196 

Tonttien osien (Kausala K516 t2 ja t4) myyntipäätös, 142-414-1-783

 

Kunnanhallitus 07.11.2022 § 196  

132/10.00.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

 

 Kausalan Pinnoite Oy on ilmoittanut olevansa halukas ostamaan lisämaaksi tonttiinsa (K516 t1) rajautuvan määräalan Iitin kunnan omistamasta kiinteistöstä Hakala 142-414-1-783. Määräalan pinta-ala on noin 400 m2. Määräala on Kausalan asemakaavan Myllytöyryn alueen korttelin 516 teollisuustontin nro 2 osa ja osin tonttia nro 4, joka on ET-aluetta (yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue).

 

 Tulevassa rakentamisessa ja lupien hakemisessa on otettava huomioon ET-alueen kaavamääräykset ja nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain sekä uuden rakentamislaki-esityksen mukainen vaatimus, että luvan hakijan on hallittava koko rakennuspaikkaa. Luvan myöntäminen ei myöskään saa vaikeuttaa korttelin muun osan käyttöä kaavan osoittamaan tarkoitukseen. Em. seikat voivat johtaa poikkeamisluvan tai kaavamuutoksen tarpeeseen.

 

 Tekninen johtaja Harri Hoffren on neuvotellut Kausalan Pinnoite Oy:n toimitusjohtajan kanssa kaupasta. Kausalan Pinnoite Oy on hyväksynyt esitetyn neliöhinnan (3 euroa) ja muut kaupan ehdot. 3 euron neliöhinnalla kauppahinnaksi muodostuu 1.200 euroa. Kauppahinta ei ole sidottu pinta-alaan. Ostaja vastaa määräalan lohkomiskustannuksista.

 

 Esitetty neliöhinta perustuu kunnanvaltuuston päätöksessään 4.4.2016 § 9 hyväksymiin Ainolan ja Kymenrannan teollisuustonttien neliöhintaan (3 euroa). Valtuusto ei ole vahvistanut hintaa Myllytöyryn alueelle, joten nyt käsittelyssä oleva myyntipäätös pitää viedä valtuustoon päätettäväksi. Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanjohtaja päättää elinkeinotoimintaan tarkoitettujen tonttien myynnistä, jos valtuusto on määritellyt tonttien myynnissä noudatettavat periaatteet. Kunnanvaltuuston 15.12.2020 § 29 tekemän päätöksen mukaiset delegoinnit edellyttävät myös käytettävän voimassa olevia tonttien hintoja.

 

 Tekninen johtaja on tiedustellut ko. korttelin 516 tontin 2 eteläosan kiinteistönomistajalta, onko tämä kiinnostunut ostamaan tontin 2 pohjoisosasta osan tai loput (vajaat 1.000 m2). Tämä ei ollut kiinnostunut.

 

 Ko. määräalan kauppaan liittyen on ko.  ET-alueella maanvuokralaisena olevan Elisa Oyj:n kanssa neuvoteltu uusi maanvuokrasopimus, jossa Elisan vuokra-aluetta on pienennetty. Maanvuokrasopimuksesta päättää erikseen kunnanhallitus.

 

 Esityslistan liitteenä on  asemakaavaote ja kauppakirjaluonnos liitekarttoineen.

 

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy tonttien osien (K516 t2 ja t4 myynnin kiinteistöstä 142-414-1-782 esittelytekstin mukaisella hinnalla ja ehdoin.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.