Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 195


 

Maanvuokrasopimus, Elisa Oyj, ma. Hakala 142-414-1-783

 

Kunnanhallitus 07.11.2022 § 195  

132/10.00.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Iitin kunta on vuokrannut 1.4.1993 alkaen Kotkan Puhelinyhdistykselle (Elisa Oyj 1.1.2015 alkaen) noin 2.300 m2:n määräalan Hakala-nimisestä tilasta kt 142-414-1-783 matkapuhelinverkon tukiasemamastoa varten.

 

 Elisa Oyj:lle vuokratusta maa-alueesta on tarkoitus myydä osa alueeseen

 rajoittuvalle Kausalan Pinnoite Oy:lle, joten maanvuokrasopimusta on

 tarpeen tarkistaa siltä osin.

 

Paikkatietoinsinööri Maijastiina Lintukangas on valmistellut uusittavan maanvuokrasopimuksen. Uuteen vuokrasopimukseen on esitetty muutosta myös vuokran määrään ja lisätty vuokran indeksikorotusehto, jota ei ollut v. 1993 tehdyssä sopimuksessa.

 

Nykyinen vuokra on 336,38 euroa/vuosi ja uusi 500 euroa/vuosi (veroton kiinteistönluovutus AVL 27 §). Uuden sopimuksen mukaan vuokra sidottaisiin elinkustannusindeksiin (1951:10=100). Uusi vuokra-alue olisi kooltaan noin 1.800 m2. Vuokralaisella on aiemman vuokrasopimuksen mukaan ollut oikeus kustannuksellaan rakentaa tieyhteys Hallikujalta vuokra-alueelle. Oikeus säilyy ja tieyhteyden kunnossapidosta vastaa vuokralainen.

 

Uusi maanvuokrasopimus olisi voimassa toistaiseksi 12 kk:n molemminpuolisin irtisanomisajoin.

 

 Elisa Oyj on hyväksynyt esitetyn uuden maanvuokrasopimuksen.

 

 Vuokra-alue on voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 516 tontin nro

 4 aluetta, ET-aluetta (yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten

 ja laitosten alue). Osa tontista (rakennuspaikasta) nro 4 on edellä

 mainitusti jäämässä Kausalan Pinnoite Oy:n hallintaan erikseen

 päätettävällä kiinteistökaupalla.

 

Esityslistan oheismateriaalina on esitettävä uusi maanvuokrasopimus karttaliitteineen (asemakaavaote, johon vuokra-alue on merkitty).

 

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Elisa Oyj:n uudistetun vuokrasopimuksen määräalasta kiinteistöllä 142-414-1-783 esittelytekstin ja oheismateriaalina olevan vuokrasopimusluonnoksen ehdoin sekä valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.