Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 194 

Kymenlaakson Jäte Oy:n uuden osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

 

Kunnanhallitus 07.11.2022 § 194  

184/14.06/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

Kymenlaakson Jäte Oy on lähettänyt omistajille hyväksyttäväksi yhtiön uuden osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

 

Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti omistavat yhdessä Kymenlaakson Jäte Oy:n. Osakkaiden välillä on voimassa vuonna 2009 allekirjoitettu osakassopimus, jolla on sovittu muun ohella yhtiön tehtävästä, hallinnosta ja toiminnan rahoituksesta. Osakassopimusta on sittemmin vuonna 2011 muutettu yhteistoiminta-sopimuksella teollisuusyritysten myydessä osakkeet Kotkalle ja Kouvolalle. Tämän jälkeen Mäntyharju on liittynyt osakkaaksi hyväksymällä osakassopimuksen, minkä yhteydessä omistajien omistusosuudet yhtiössä ovat muuttuneet.

 

Vuonna 2009 allekirjoitettu osakassopimus on siihen eri aikoina tehtyine muutoksineen ja täydennyksineen dokumentaation näkökulmasta hajanainen. Se on sisällöllisesti osin vanhentunut, myös muutoin kuin omistusosuuksien osalta. Esimerkiksi jätehuollon viranomaistehtävistä on vastannut vuodesta 2012 alkaen kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen perusteella Kymen jätelautakunta, eivätkä kunnat, kuten voimassa olevaan osakassopimukseen on kirjattu.

 

Heinäkuussa 2021 voimaan tulleet jätelain muutokset ovat laajentaneet kunnan vastuulle kuuluvia jätehuoltotehtäviä, jotka osakassopimuksella siirretään Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Lisäksi nykyisessä sopimustekstissä ei ole nimenomaisesti huomioitu hankintalain sidosyksikköasemaa koskevaa sääntelyä ja siitä seuraavia reunaehtoja mahdollisten uusien osakkaiden hyväksymiselle. Voimassa olevaan osakassopimukseen ei ole myöskään kirjattu tarpeellisia periaatteita esimerkiksi sopimuksesta irtaantumiseen. Osakassopimuksen päivittämisen yhteydessä on todettu, että myös yhtiöjärjestykseen liittyy päivittämisen tarvetta.

 

Omistajakokouksessa (28.9.2022) sovitun mukaisesti omistajatahot pyrkivät käsittelemään uuden osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen kahden kuukauden kuluessa niiden saapumisesta eli 7.12.2022 mennessä.

 

Oheismateriaalina uusi osakassopimus ja yhtiöjärjestys.

 

 

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Kymenlaakson Jäte Oy:n uuden osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.