Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 203


 

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 7.11.2022

 

Kunnanhallitus 07.11.2022 § 203  

54/00.01.02/2022  

 

 

Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,

kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa

kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty

kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston

toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden

puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa

asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston

toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen

puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä

määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta

kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan

kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä eli 14 päivän kuluessa siitä kun pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa, ilmoitus, valvonta tai

toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä

2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen

asioita.

Lisäksi kunnanhallitus on tehnyt päätöksen 23.8.2021 § 174 päätöksistä

joita ei tarvitse ilmoittaa.

 

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

-

Kunnanjohtaja

32-35

Hallinto- ja talousjohtaja

16-17

Tekninen johtaja

109-114

Sivistystoimenjohtaja

-

Hyvinvointikoordinaattori

-

Ympäristönsuojelutarkastaja

-

Rakennustarkastaja

-

Kiinteistömestari

8

Paikkatietoinsinööri

-

Varhaiskasvatuspäällikkö

-

Varhaiskasvatusyksiköiden esimies

-

Rehtori lukio

-

Rehtori yläkoulu

-

Rehtori peruskoulu

-

Rehtori Haapakimola

-

Rehtori Vuolenkoski

-

 

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, ettei se ota viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä käsiteltäväkseen.

puheenjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, ettei se ota hallinto- ja talousjohtajan päätöspöytäkirjoissa olevia asioita käsiteltäväkseen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.