Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 202 

Iitin kunnan lausunto jätetaksaluonnoksesta

 

Elinympäristövaliokunta 01.11.2022 § 41 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 0404854037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Asian selostus Kymen jätelautakunta pyytää lausuntoa 20.10.2022 päivätystä jätetaksa-luonnoksesta. Jätetaksaluonnos sisältää perusteluosan ja erilliset jätemaksutaulukot. Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen kuntia ovat Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pertunmaa (1.1.2023 alkaen), Pyhtää ja Virolahti. Nämä kunnat ovat myös Kymenlaakson Jäte Oy:n osakaskuntia.

 

 Lausuntopyynnössä todetaan seuraavaa:

 

 "Jätetaksaesityksessä taksaa selkiytetään aikaisemmasta. Jätetaksa koostuu perusteluosasta ja erillisistä jätemaksutaulukoista.

 

 Ekomaksu-nimitys esitetään muutettavaksi jätehuollon perusmaksuksi kaikissa kunnissa. Perusmaksun suuruus on vaihdellut kunnittain. Nyt esitetään, että maksu olisi saman maksuluokan huoneistoille sama kunnasta riippumatta. Maksuluokkia esitetään vain kaksi entisen kolmen sijaan. Taloyhtiössä olevat asunnot ja pientalot olisivat jatkossa samassa maksuluokassa.

 

 Jäteastian tyhjennysmaksut pienenevät esim. muovipakkausten ja biojätteiden osalta. Lisäksi Kotkassa jäteastian tyhjennyksen yhteydessä veloitettu perusmaksu siirtyisi erikseen laskutettavaksi kuten kaikissa muissa kunnissa on jo ollut. Jäteastian tyhjennysmaksut koskevat Iittiä, Kotkaa, Kouvolaa ja Mäntyharjua, joissa tällä hetkellä on kunnan eli Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämä jätteenkuljetus.

 

 Lautakuntamaksu siirtyisi kaikissa kunnissa perusmaksun sisälle, kun se Kouvolassa, Iitissä ja Kotkassa on ollut jäteastian tyhjennysmaksuissa.

 

 Lausunto pyydetään antamaan 22.11.2022 mennessä."

 

Oheismateriaali: Voimassa oleva jätemaksutaksa; tutustuttavissa: www.kymenjatelautakunta.fi/fi/kouvola-ja-iitti/

 Jätetaksaluonnos 20.10.2022:

 -Jätetaksan perusteluosa

-Jätemaksutaulukko 1: Jätehuollon perusmaksut

-Jätemaksutaulukko 4: Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset,

Kouvola-Iitti

-Jätemaksutaulukko 8: Jäteasemien vastaanottomaksut

-Jätemaksutaulukko 9: Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksut

 

Valiokunnan ohjaus Elinympäristövaliokunta merkitsi asian tiedoksi ilman ohjausta.

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 07.11.2022 § 202  

28/14.06/2022  

 

 

 

Jätetaksaluonnoksella ei ole olennaisia vaikutuksia jätteenkuljetuksen hinnoitteluun, mutta taksajärjestelmän yksinkertaistaminen on järkevä periaate. Muutoin taksaluonnokseen ei ole erityistä lausuttavaa.

 

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen

 

Päätösehdotus Iitin kunnalla ei ole huomautettavaa jätetaksaluonnoksesta.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.