Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 200 

Eduskuntavaalit 2023: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulutus ym.

 

Kunnanhallitus 07.11.2022 § 200  

75/00.00.00/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

Kunnanhallitukselle on saapunut 14.9.2022 päivätty kirje, jossa oikeusministeriö pyytää kunnanhallitusta saattamaan kirjeen kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon.

 

Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 22.-28.3.2023 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 22.-25.3.2023 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 15.3.2023.

 

Eduskuntavaaleissa noudatetaan vaalilain 5 §:n mukaista vaalipiirijakoa. Vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen vaalipiirijakoon on tehty muutoksia ja Iitti on siirtynyt Kaakkois-Suomen vaalipiiristä Hämeen vaalipiiriin.

 

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto.

 

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, joka tulee voimaan 1.1.2023 ja joka perustuu kuntien 31.8.2022 mennessä Digi- ja väestötietovirastolle ilmoittamiin äänestysaluejakopäätöksiin.

 

Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

 

Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset  yleisistä ennakko-äänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 13.1.2023 klo 12 mennessä.

 

Oheismateriaalina: Oikeusministeriön kirje

 

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää yleisistä ennakkoäänestyspaikoista aukioloaikoineen sekä vaalipäivän äänestyspaikoista esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa kunnan keskusvaalilautakunnalle tiedoksi oikeusministeriön kirjeen vuoden 2023 eduskuntavaaleista.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, jossa pyydetään selvittämään äänestysmahdollisuuden tarjoaminen Iitin lukiolle.