Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.10.2022/Pykälä 186


 

Edunvalvontasuunnitelman laadinta

 

Kunnanhallitus 17.10.2022 § 186  

188/00.01.02/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

 

Iitin kunnan kuntastrategiassa on yhdeksi strategiseksi projektiksi määritelty edunvalvontasuunnitelman laatiminen. Edunvalvontasuunnitelman kautta turvataan kunnan tulevaisuuden toimintaedellytyksiä ja resursseja tuottaa laadukkaita palveluita alueen ihmisille sekä edistää alueen elinvoimaa ja identiteettiä.

 

Edunvalvontasuunnitelman tarpeellisuutta painottaa se, että vuoden 2023 alusta lukien kunnan rooli muuttuu voimakkaasti maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Jatkossa kunnan rooli korostaa kahta päätehtävää: kunnan elinvoimaisuuden edistämistä ja kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamista. Roolit mm. asukkaiden paikallisyhteisönä, koulutuksen ja kulttuurin alueellisena toimijana, hyvinvointityön toimijana, aluetalouden kehittäjänä ja lähidemokratian toteuttajana korostuvat ja saavat lisää painoarvoa. Osana edunvalvontatoimintaa on myös yhteydenpito hyvinvointialueeseen kunnan alueella tarjottavista palveluista.

 

Iitin kunnan tavoitteena on parantaa edunvalvontasuunnitelmalla kunnan alueellista ja valtakunnallista edunvalvontaa sekä tunnistaa erityisen vaikuttavia edunvalvontakohteita omassa toimintaympäristössään. Eri sidosryhmien kanssa tehtävä edunvalvontayhteistyö edistää yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

 

Kunta pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan tärkeiksi kokemiensa asioiden päätöksentekoon mm. kuntayhteistyössä, maakuntatasolla, ministeriöissä sekä eduskunnassa. Kunta edistää kunnan menestyksen kannalta vaikuttaviksi koettuja asioita yhteydenpidolla toimijoihin, henkilökohtaisilla tapaamisilla, lausunnoilla, kannanotoilla ja mediavaikuttamisella.

 

Edunvalvontasuunnitelma ohjaa kunnanjohtoa, luottamushenkilöjohtoa, kuntakonsernia ja toimialoja toimimaan Iitin kunnan etujen mukaisesti. Asiakirja yhdessä kuntastrategian ja talousarvion kanssa antaa perusteet edunvalvonnalle.

 

Edunvalvontasuunnitelmaa on valmistelu viranhaltijatyönä ja luonnosversio esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

 

Ensimmäinen edunvalvontasuunnitelma on tarkoitus hyväksyä kunnanvaltuustossa samassa yhteydessä, kun käsitellään talousarviota 2023 ja taloussuunnitelmaa 2024-2025.

 

Edunvalvontasuunnitelmaa on päivitetään jatkossa tarvittaessa kerran vuodessa talousarvion hyväksymisen jälkeen tai sen yhteydessä seuraavaa toimintavuotta silmällä pitäen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus käy keskustelun edunvalvontasuunnitelman luonnoksesta ja ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.