Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.10.2022/Pykälä 184


 

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025

 

Kunnanhallitus 17.10.2022 § 184  

24/02.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja: Tuomas Rimpiläinen, puh. 040 4818401, tuomas.rimpilainen@iitti.fi

 

 

Kuntalain (410/2015) 110 §:ssä säädetään kunnan talousarviosta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle  seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

 

Talousarvion rakenteesta on säädetty, että talousarvion tulee sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Kunnanjohtajan ehdotus talousarvioksi 2023 ja taloussuunnitelmaksi 2024-2025 esitellään kunnanhallitukselle.

 

Kunnanhallitus on antanut talousarvion valmisteluohjeen, jonka lähtökohtana on ollut ennakoitu tulokehitys, kunnalle vuoden 2023 alusta lukien jäävät tehtävät, työehtosopimuksen mukaiset korotukset ja muutoin vain toiminnan kannalta välttämättömien lisäykset sisältävän talousarvion laatiminen. Kunnan mahdollisuutta tuloveroprosentin määräämiseen on rajoitettu vuoden 2023 osalta siten, että kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Tämä rajoitus on huomioitu talousarviota laadittaessa.

 

Kunnanjohtajan talousarvioehdotus jaetaan kunnanhallituksen jäsenille sähköpostitse ja paperiversiona kokouksessa. Esitys täydentyy tilasto- ja toimintaympäristötietojen osalta marraskuun aikana.

 

Talousarvion käsittelyn aikataulu:

17.10. Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn ja toimialajohtajat ovat läsnä esittelemässä omat osa-alueensa.

7.11. Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä ja tekee valtuustolle esitykset veroprosenteista vuodelle 2023. (valtuuston kokous 15.11.) 28.11. Kunnanhallitus tekee esityksen talousarviosta kunnanvaltuustolle.

 

Tarvittaessa kunnanhallitus voi pitää em. kokousten lisäksi ylimääräisiä kokouksia talousarvion käsittelyn niin vaatiessa. 13.12. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2024
taloussuunnitelman käsittelyn ns. läpiluvulla, antaa ohjeistuksen
jatkovalmisteluun ja päättää jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessaan
yksityiskohtaisella käsittelyllä.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Eira Leino poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

 Merkittiin, että Antti Kankkunen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian käsittelystä alkaen kokouksen loppuun saakka.