Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.10.2022/Pykälä 183 

Iitin kunnan tilaratkaisut

 

Kunnanhallitus 17.10.2022 § 183  

186/10.03.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja: Harri Hoffren, Puh 0404854077, harri.hoffren@iitti.fi

 

 

Rakennetut kiinteistöt muodostavat kuntien suurimman arvoerän. Rakennukset ovat tarpeellisia palvelutuotannissa, mutta toisaalta rakennusten peruskorjaaminen ja ylläpito on kallista.Iitin kunnan rakennettujen kiinteistöjen kerrosneliömetrimäärä on huomattavan suuri palvelutarpeeseen nähden. Tiloja on tyhjentynyt, vanhimmat rakennukset kaipaisivat perusko kunostustoimia, ja toiminnan luonteen muuttuttua osa tiloista on epäkäytännöllisiä.

 

Iitin kunnan toimintoja on tällä hetkellä sijoitettuna useassa eri toimipisteessä Kausalan keskustassa ja eri kylillä. Osa käytössä olevista toimitiloista on peruskorjaamatta, osa on vajaalla käytöllä. Uudella kunnantalolla, SOTE-keskuksessa sekä palvelukeskuksessa on käyttämätöntä tilaa. Kausalan koulut kaipaavat laajoja peruskorjauksia tulevina vuosina ja päiväkotijärjestelyt ovat osin epätaloudellisia.

 

 

Kuluvan vuoden aikana ohjausryhmän valvonnassa on valmisteltu Iitin kunnan palvelutuotannon tulevaisuuden tilatarvetta, ja nykyisten tilojen soveltuvutta palvelutuotantoon. Tavoitteena on ollut vähentää noin 25 -30 % tilojen määrää ja saada palveluille asianmukaiset, toimivat ja taloudelliset tilat. Aikajänne rinvestointiohjelman toteuttamiseen on kymmenisen vuotta.

 

Tilatarveselvityksen luonnosvaiheita on esitelty valtuustoseminaarissa ja toimitettu valiokuntien köyttöön. Ohjausryhmään on kuulunut mm. koko johtoryhmä, sekä palvelutuotannon keskeisiä esimiehiä. Asiantuntijakonsultti on tutustunut rakennuksiin myö paikan päällä ja pyrkinyt saamaan käyttäjien näkökulmaa varsin laajasti selvitystyön laatimisen aikan.

 

Työn aikana on nousuut esiin käyttäjiltä ja yhteistyötahoilta jo yksittäisiä pieniä tai suuria ratkaisuehdotuksia ja esityksiä. Esimerkiksi elinympäristövaliokunta käsitteli asiaa ja ojasi seuraavasti: Kouluinvestointeihin sisältyvän liikuntasalin/-hallin suunnittelussa tulee lähteä siitä, että se monitoimitila, joka mahdollistaa myös esim. kulttuuri- ja messutapahtumia. Liikuntahallin tulee olla riittävän kokoinen täyttäen tarpeelliseksi arvioitavien liikuntalajien viralliset vaatimukset (mm. täysmittaisuus). Myös riittävät katsomotilat ja pysäköintitilat sekä esteettömyys tulee ottaa suunnittelussa ja budjetoinnissa huomioon. Tässä tarveselvitysvaiheessa ei vielä oteta kuitenkaan suoranaisesti kantaa lopullisiin tilaratkaisuihin. Tarkemmat selvitykset ja tilaohjelmat laaditaan hankesuunnitteluvaiheessa, käytännässä vuodenvahteen jälkeen.

 

 

Tarveselvityksessä esitetyt ratkaisut tulevat pienentämään kunnan kiinteistömassaa ja keventämään toimintoja. Ehdotettu investointiohjelma seuraavalle noin kymmenelle vuodelle on raskas, mutta ohjelman läpivieminen esitetyssä muodossa helpottaa väistötilojen ja hankkeen aikaisten tilojen hallinnassa. Tarveselvityksen ehdotukset antavat suuntaviivat kaikkien kiinteistöjen kehittämiselle sekä niiden keskinäisiin vuorovaikutuksiin. Tarveselvitysvaiheen aikana on ilmennyt, että Iitin kunnan kiinteistöille ei ole lähimenneisyydessä tehty mittavia investointeja eikä perusparannuksia, jolloin ehdotetuilla ratkaisuilla ei tuhota mitään sellaista, johon olisi lähimenneisyydessä investoitu. Lähinnä ehdotettu ratkaisu laukaisee kerralla kertyneen korjausvelan ja rakennusten teknisen- sekä toiminnallisen puutteen ongelmat yhtenä harkittuna kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan poista tarvetta olla varautumatta nykyisten rakennusten ylläpitokustannuksilta. Koulujen ja varhaiskasvatuksen tilat tulevat keskittymään lähellä liikuntapaikkoja muodostaen eheän kampusmaisen kokonaisuuden. Myös rakennusten iltakäyttöä voidaan tehostaa ja etenkin uudis- ja peruskorjauskohteissa suunnitteluvaiheessa mahdollistuu ratkaisujen suunnittelu myös esim. kansalaisopiston toimintojen näkökulmasta

 

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:
1. hyväksyä osaltaan Iitin kunnan tilaratkaisut selvityksen ja sen liitteenä olevan 10 vuoden investointiohjelmaehdotuksen ohjaamaan valmistelua
2. esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy Iitin kunnan tilaratkaisut selvityksen ja sen liitteenä olevan 10 vuoden investointiohjelmaehdotuksen kunnan tilojen käyttöä ja omistusta ohjaavana strategisena asiakirjana.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.