Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinympäristövaliokunta
Muistio 01.11.2022/Asianro 39


 

Lausunto luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035), elinympäristövaliokunnan ohjaus

 

Elinympäristövaliokunta 01.11.2022 § 39  

187/00.01.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 0404854037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Asian selostus Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa Kansallisen metsästrategia 2035:n luonnoksesta. Kansallinen metsästrategia 2035 (KMS2035) on lakisääteinen metsäohjelma, joka ohjaa Suomen metsäpolitiikkaa. Lausunto on pyydetty antamaan viimeistään 14.11.2022.

 

 Lausuntopyynnössä todetaan seuraavaa:

 

 " Nykyisen Kansallisen metsästrategian (KMS2025) uudistamisen taustalla on metsäalan toimintaympäristön nopea muutos sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Strategialuonnoksessa on otettu entistä  ajanmukaisemmin huomioon kokonaisvaltainen kestävä kehitys sekä metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

 

 KMS2035-luonnos on laadittu asiantuntijatyönä laajasti osallistavassa prosessissa. Valmistelun kuluessa on järjestetty useita työpajoja, kyselyjä, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia eri sidosryhmille. Metsästrategiatyötä on tuettu useilla tutkimus- ja selvityshankkeilla.

 

 Kansallinen metsästrategia on yhteensovittava elinkeinostrategia, jossa otetaan niin ihminen, ympäristö kuin talous huomioon. Strategialla on liittymäkohtia useisiin kansainvälisiin ja kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin.

 

Kansallinen metsästrategia 2035:n visio on tavoitella kasvavaa hyvinvointia

metsistä ja metsille.

 

Metsästrategia rakentuu neljästä strategisesta päämäärästä, jotka

muodostavat yhdessä kokonaisuuden.

 

Päämäärät:

. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö uudistuvalle ja vastuulliselle

metsäalalle.

. Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä.

. Vahvistamme metsien elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja

sopeutumiskykyä.

. Vahvistamme tiedolla johtamista ja osaamista metsäalalla.

 

Metsästrategian toimenpanoa varten on laadittu hankesalkku, jossa

kuvataan keskeisimmät toimenpiteet päämäärien ja tavoitteiden

saavuttamiseksi.

 

Lausuntopyyntövaiheessa kerätään näkemyksiä strategian

viimeistelytyöhön."

 

Lausuntopyyntöön ja luonnokseen voi tutustua osoitteessa

https://mmm.fi/kms .

 

Elinympäristövaliokunta antaa ohjauksensa asiassa.

 

Valiokunnan ohjaus Elinympäristövaliokunta merkitsi asian tiedoksi ilman ohjausta.