Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 174 

Maa-alueen vuokraaminen mainostaulua varten Mertsi-Medialle

 

Kunnanhallitus 03.10.2022 § 174  

132/10.00.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 0404854037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Mertsi-Media (Mertaranta & Silén Production Oy) on hakenut Iitin rakennusvalvonnasta toimenpidelupaa vaihtuvasisältöisen led-mainostaulun asentamiseksi vt. 12:n varteen Ravilinnan pukusuojan paikkeille asemakaavan EV-alueelle (suojaviheralue). Mainostaulun sijoituspaikka on noin 13 metrin etäisyydellä Kymentien (vt. 12) ajoradan keskeltä mitattuna. Mainostaulun mitat ovat noin 3,9 m x 2,9 m (leveys x korkeus), mainostaulun yläreuna on noin viiden metrin korkeudella maanpinnasta.

 

Rakennuspaikka on kunnan omistamaa maata, tila Vieristentöyry kt 142-403-3-295, joten hakija tarvitsee maanvuokrasopimuksen tai vastaavan asiakirjan, joka osoittaa rakennuspaikan hallinnan ja oikeuttaa hakemaan toimenpide- tai muita viranomaislupia.

 

Tekninen johtaja Harri Hoffren on neuvotellut hakijan kanssa maanvuokrasopimuksen ehdoista.

 

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut 26.04.2021 lausunnon hakemuksesta. Lausunnossa todetaan mm, että mainoksen haltijan on varauduttava siihen, että mainos on ajastettavissa sammumaan samassa tahdissa kuin tienpitäjä mahdollisesti sammuttaa tievalaistuksen yöllä.

 

Laaditun maanvuokrasopimusluonnoksen mukaan ELY-keskuksen lausunnon ehtoja tulee noudattaa. Muu maanvuokrasopimusluonnoksen keskeinen sisältö:

-          vuokra-alueen koko noin 10 m2

-          vuokra 500 euroa/vuosi

-          sopimus määräaikainen 10 vuotta

-          vuokralainen vastaa kaikista luvista ja muista velvoitteista

-          vuokranmaksun ja muiden maanvuokrasopimuksen sopimusehtojen täyttämisen vakuudeksi vuokralainen luovuttaa vuokranantajan haltuun kahden (2) vuoden vuokraa vastaavan vuokravakuuden.

 

Nyt rakennettavaan mainostauluun on tulossa myös kunnan mainoksia kuntamarkkinointiin liittyen. Hallinto- ja talousjohtaja on 5.7.2022 tehnyt päätöksen mainostilan ostamisesta kolmen vuoden ajan kahden mainosspotin verran.

 

Oheismateriaali: maanvuokrasopimusluonnos, ELY-keskuksen lausunto 26.4.2021

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen esittelytekstissä esitetyin periaattein ja valtuuttaa teknisen johtajan viimeistelemään sopimusluonnoksen sekä allekirjoittamaan sen.

 

Keskustelun aikana Minna Lintukangas teki Timo Mäntysen, Seppo Lehtisen, Kiira Ilmarisen ja Riitta Tuomalan kannattamana muutosesityksen, että 500 euron vuosivuokran lisäksi kunta saa veloituksetta kaksi mainosslottia, joita voivat käyttää myös iittiläiset yritykset ja yhdistykset. 

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli voiko kunnanhallitus hyväksyä muutosehdotuksen yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän muutosehdotuksen yksimielisesti.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi Minna Lintukankaan muutosehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Seppo Lehtinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.