Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 172


 

Kunnanvaltuuston 25.4.2022 kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

Kunnanhallitus 03.10.2022 § 172  

29/00.01.03/2022  

 

Kunnanvaltuuston kokouksen 24.5.2022 pöytäkirja tarkastettiin 26.9.2022

ja pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäville 2.6.2022.

 

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

16

Hulevesimaksutaksa

17

Talousarviomuutos 1/2022, investointiosa

18

Yhdyskuntainsinöörin viran perustaminen

19

Erityisluokanopettajan viran muuttaminen laaja-alaisen

erityisopettajan viraksi

20

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen

hyväksyminen sekä jäsenten ja varajäsenten valitseminen

ympäristöterveyslautakuntaan

21

Henkilöstökertomus 2021

22

Tilinpäätös 2021

23

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

24

Tilintarkastuskertomuksen käsittely ja vastuuvapauden

myöntäminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

25

Kunnanvaltuuston kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

24.5.2022

 

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että

valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että

valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,

kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on

viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuusto ei ole kokouksen 24.5.2022 päätöksiä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa ja että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia.
Näin ollen kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston tekemät päätökset täytäntöön.

Valtuustoaloitteiden valmistelu:

Aloite 1
Valtuustoaloite: Veikko Ikosen ym. valtuustoaloite yksityisteiden määrärahojen korottamiseksi.
Valmistelija: Tekninen johtaja
Päättäjä: Kunnanvaltuusto
Aikataulu: 13.12.2022 mennessä (käsitellään osana talousarviota 2023)

Aloite 2
Valtuustoaloite: Veikko Ikosen ym. valtuustoaloite nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston aseman nostamisesta ja omista määrärahoista.
Valmistelija: Hyvinvointikoordinaattori
Päättäjä: Kunnanhallitus
Aikataulu:13.12.2022 mennessä (käsitellään osana talousarviota 2023)

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.