Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 171


 

Kuolinpesän omaisuuden hakeminen Valtiokonttorilta

 

Kunnanhallitus 03.10.2022 § 171  

176/02.05.02/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990

 

Valtiokonttori on ilmoittanut mahdollisuudesta hakea 19.8.2021 Iitissä

kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi Iitin kunnalle.

Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän

omaisuutta luovutettavaksi kunnalle.

 

Henkilöllä ei ole perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen

omaisuutensa on tullut perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Valtion

oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori.

 

Hakemus omaisuuden luovuttamisesta Iitin kunnalle on pyydetty

toimittamaan Valtiokonttorin kirjaamoon 28.11.2022 mennessä.

 

Kunnan tulee ilmoittaa hakemuksessaan jokin sosiaalinen tai kulttuuriin

liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Käyttötarkoituksen on hyvä olla

tarpeeksi yleisluontoinen. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella eikä

omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu tarveharkintaan.

 

Perukirja ja ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta ovat

nähtävillä kokouksessa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:
1. hakea Iitissä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta Iitin kunnalle
2. valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan täyttämään ja toimittamaan hakemuksen Valtiokonttoriin;
3. esittää omaisuuden käyttötarkoitukseksi varhaiskasvatuksen kehittämisen, luontopäiväkotitoiminnan sekä varhaiskasvatuksessa olevien lasten liikkumista tukevat hankinnat

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.