Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 170


 

Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma

 

Kunnanhallitus 03.10.2022 § 170  

24/02.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

 

Ympäristöterveyslautakunta on käsitellyt 13.9.2022 kokouksessaan ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 talouarviota ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelmaa.

 

Ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioluvut (käyttötalous) sekä strategiset ja toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan riskit on esitetty liitteenä yksi olevassa talousarviossa 2023 ja taloussuunnitelmassa 2024-

 

2026. Ympäristöterveydenhuollon tilikauden tulos on 0 €. Investointeja ei esitetä vuodelle 2023 eikä suunnitelmavuosille.

 

Ympäristöterveyslautakunnan alaiset vastuualueet ovat: eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu sekä ympäristöterveydenhuollon hallinto ja lautakunta.

 

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti talousarviossa on esitetty erikseen eläinlääkintähuollon, terveydensuojelun ja ympäristöterveydenhuollon hallinnon toimintatuotot ja toimintakulut.

 

Hallinnon menot on jaettu toimintakulujen suhteessa eläinlääkinnän ja terveydensuojelun vastuualueille ja hallinnon välilliset kulut katetaan kokonaan näiden kahden vastuualueen omalla laskutuksella.

 

Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset eläinlääkintähuollosta ja terveydensuojelusta jaetaan sopijapuolille palveluhinnaston mukaisten palvelujen käytön suhteessa. Ympäristöterveydenhuollon palveluhinnasto on talousarvioehdotuksen liitteenä. Palveluhinnaston ja kuntakohtaisten suorite-ennusteiden perusteella on laskettu ennusteet kuntien maksuosuuksiksi.

 

Yhteistoimintasopimuksen kohdan seitsemän mukaan ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Hollolan kunnanhallitukselle toimintaansa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen.

 

Ympäristöterveyslautakunta käsittelee talousarvon kokouksessaan 19.10.2022 ja esittää sen hyväksyttäväksi Hollolan kunnanhallitukselle. Liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa on esitetty arviot kuntien maksuosuuksista vuonna 2023 ja suunnitelmavuosina.

 

Kuntien kannanotot talousarvioehdotukseen pyydetään toimittamaan 7.10.2022 mennessä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelmaan liittyen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.