Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 179


 

Aurinkovoimapuiston vuokrasopimus

 

Kunnanhallitus 14.03.2022 § 39

73/10.00.02/2021

 

Valmistelija: kunnanjohtaja Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990

 

Yrjö ja Hanna -säätiö sr on selvittänyt mahdollisuutta toteuttaa Iitissä sijaitsevalle omistamalleen metsäpalstalle aurinkoenergiapuistoa. Kiinteistö soveltuu erinomaisesti ympäristöystävällisen energian tuottamiseen sen hyvän sijaintinsa ja alueen kautta kulkevan voimansiirtolinjan vuoksi. Toimivan kokonaisuuden saaminen edellyttää noin 60 MWp tehoista aurinkopuistoa, mikä vaatii noin 125 hehtaarin maa-alueen toimiakseen.

 

Säätiö on tiedustellut kunnalta mahdollisuutta vuokrata omaan kiinteistöönsä rajoittuvaa metsäaluetta n. 50-60 hehtaaria aurinkopuiston toteuttamista varten.

 

Ehdotuksessa on esitetty alustava vuokra-alue ja alustava vuokrataso, jotka tarkentuvat hankkeen edistyttyä. Kustannuslaskelmien toteuduttua selviää vuokra-alueen lopullinen laajuus, aurinkoenergiapuiston teho sekä sitä kautta vuokra, minkä aurinkoenergiapuiston tuleva tuotanto pystyy maksamaan.

 

Hankkeen suunnittelu on jo käynnistetty. Iitin kunta on omalta osaltaan selvittänyt omistamansa alueen metsätaloudellista käyttöä ja muita alueeseen vaikuttavia seikkoja. Selvitysten tässä vaiheessa ei ole ilmennyt sellaisia asioita, jotka poissulkisivat aurinkoenergiahankkeen jatkosuunnittelun. Erikseen viranomaistehtävänä käsitellään mahdolliset lupahakemukset ja menettelyt ja tässä asiassa ei oteta niihin kantaa.

 

Oheismateriaali:

Yrjö ja Hanna säätiö sr:n kirje

karttaote esitetystä alueesta

 

Ehdotus      kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus hyväksyy kiinteistönvuokraushakemuksen ja valtuuttaa teknisen johtajan käymään tarkemmat sopimusneuvottelut yksityiskohtaisesta maanvuokrasopimuksesta. Lopullinen sopimus hyväksytään erikseen kunnanhallituksessa.

 

Päätös        kunnanhallitus:

 

Antti Kankkunen poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi, po. maa-alueella toimivan metsästysseuran pj) tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Kunnanhallitus 03.10.2022 § 179  

132/10.00.02/2022  

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Hämeen ELY-keskus on tehnyt 15.8.2022 päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta hankkeessa. Päätöksen mukaan hankkeeseen ei sovelleta YVA-menettelyä.

 

Sun Iitti Oy:llä on valmiudet aurinkovoimalan rakennusluvan hakemiseen.

 

Vuokrasopimuksesta on käyty neuvotteluja Yrjö ja Hanna -säätiön kanssa. Joitakin sopimuksen yksityiskohtia on vielä neuvottelematta (mm. olemassa olevien metsästysvuokrasopimuksien ja metsänhakkuiden huomiointi sopimuksessa sekä vuokravakuusasiat).

 

Vuokrattava ala on kooltaan n. 70 hehtaaria, valtaosa alueesta tulee olemaan aurinkovoimakenttää, joka aidataan. Osa alueesta jää luonnontilaiseksi. Alueella oleva tiestö tullaan siirtämään vuokralaisen kustannuksella toiseen paikkaan. Paneelikentän alle jäävä runkovesijohto tulee huomioida vuokrasopimuksessa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:
1) hyväksyä vuokrasopimuksen oheismateriaalina olevan luonnoksen mukaisin ehdoin ja esittelytekstissä mainituin perustein, ja
2) valtuuttaa teknisen johtajan neuvottelemaan ja tarkentamaan sopimuksen olennaista sisältöä muuttamattomat yksityiskohdat tarkoituksenmukaisimmaksi katsomallaan tavalla sekä allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.