Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.07.2022/Pykälä 137


 

Osakkuusyhteisön kokous tiedoksi kunnanhallitukselle

 

Kunnanhallitus 28.07.2022 § 137  

107/02.05.01/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Jarkko Salonen, jarkko.salonen@iitti.fi, puh. 040 726 2990

 

 

Kunnan konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. Konsernitaseeseen otetaan mukaan myös osakkuusyhteisöt, joissa kunnalla on merkittävä omistusosuus ilman määräämisvaltaa vaikkei konserniohje koskekaan näitä osakkuusyhteisöjä. Tällaisina osakkuusyhteisöinä pidetään yhteisöjä, joissa kunnalla on vähintään 20 %:n omistusosuus. Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus antaa tarvittaessa konserniohjetta yksityiskohtaisempia ohjeita konsernin tytäryhteisöille.

 

Konserniohjeen piiriin kuuluvien yhteisöjen lisäksi kunta on osakkaana tai jäsenenä lukuisissa muissakin yhteisöissä ja yhdistyksissä, joten kunnan tahdon välittyminen myös näiden yhteisöjen päätöksentekoon on merkityksellistä.

 

Kunnanhallitus hyväksyi 3.4.2006 käytännön, jonka mukaan se ohjeistaa kunnan edustajiksi eri yhteisöihin valitut edustajansa heidän käyttäessään kunnan puhevaltaa yhteisöjen kokouksissa.

 

Tulevia osakkuusyhteisökokouksia:

 

1. KymiRing Oy ylimääräinen yhtiökokous 29.7.2022, edustaja Atte Savelainen

 

Mikäli ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksytään kokousasiakirjojen esitykset, syntyy tästä myös tarve muuttaa osakkaiden välistä osakassopimusta, jonka Iitin kunta on hyväksynyt Khall 7.9.2020 § 170.

 

Kunnanhallituksen tulee ohjeistaessaan yhtiökokousedustajaa ilmaista, hyväksyykö kunta muutetun osakassopimuksen.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus
1. merkitsee kokousasiakirjat tiedoksi ja ohjeistaa kokousedustajia tarpeelliseksi katsomallaan tavalla
2. päättää Iitin kunnan kannasta osakassopimuksen muutokseen

 

Merkittiin, että KymiRing Oy toimitti 28.7. tarkennetun yhtiökokouksen esityslistan. Merkittiin lisäksi, ettei ennakoitua ehdotusta uudeksi osakassopimukseksi sisälly yhtiökokousmateriaaleihin, eikä näin ollen osakassopimuksen muuttamiseen tarvitse ottaa kantaa.

 

Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus merkitsee kokousasiakirjat tiedoksi ja ohjeistaa kokousedustajaa hyväksymään osakeantia koskevan ehdotuksen.

 

 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Janne Aalto saapui kokoukseen klo 16.20 asian käsittelyn aikana ja Riitta Tuomala poistui kokouksesta 17.13 ennen asian päätöksen tekoa.