Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 112


Liite 1 Palkitsemissääntö 2022


Liite 1 Palkitsemissääntö 2022

 

Ansioituneiden iittiläisten palkitsemissääntöjen uudistaminen

 

 

Aiemmin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on useiden vuosien ajan jakanut kulttuuri-, vuoden nuori Iittiläinen - ja ansioitunut urheilija tai seura palkinnot kuntalaisten hakemuksien ja ehdotusten perusteella. Ilmoitus ansioituneiden palkitsemisesta ehdotuksia varten on julkaistu Iitinseutu-lehdessä ja kunnan virallisissa ilmoituksissa (www.iitti.fi).

 

Ehdotukset ansioituneista on toimitettu annettuun määräaikaan mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Palkitseminen on perustunut voimassa oleviin palkitsemissääntöihin. Kun hallintosäännön muutoksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa ei enää ole, on myös ajankohtaista uudistaa palkitsemissääntöjä sekä -periaatteita.

 

Kehittämissuunnaksi viranhaltijavalmistelussa on hahmoteltu vaihtoehtoa, jossa vuosittain jaettaisiin vain yksi palkinto/nimeäminen, joka voisi perustua eri elämänalueilla tapahtuneeseen ansiokkaaseen toimintaan. Palkinto jaettaisiin vuoden vaihteen jälkeen koko edeltävän vuoden toteutuneista ansioista, mikä mahdollistaisi ehdokkuuden kaikille ansioituneille. Nyt jakoajankohta syksyllä on jättänyt vuoden lopun tapahtumat osin huomioimatta.

 

Palkittavan tahon valinta voitaisiin antaa viranhaltijalle, joka tekee päätöksen asetettujen palkitsemisperiaatteiden mukaisesti hakemusten arvioinnin perusteella tai kunnanhallitukselle, mikäli toimielimen halutaan päättävän asiasta.

 

Palkitsemisperiaatteiden tulisi olla lähtökohtaisesti sisällöltään sellaiset, että palkitsemiset ovat yhteismitallisia eri vuosien välillä ja mahdollistaa myös sen, että mikäli edellytetyt kriteerit eivät täyty, voidaan palkinto jättää jakamatta tai erityisistä syistä palkittavia voisi olla joinakin vuosina useampikin.

 

Palveluvaliokunnan toivotaan ottavan kantaa ohjauksessaan, miten palkitsemista tulisi uudistaa Iitin kunnassa. Uudistetut palkitsemisperiaatteet hyväksyy kunnanhallitus.

 

Nykyiset palkitsemissäännöt jaetaan esityslistan oheismateriaalina.

 

Ehdotus                        Sivistystoimenjohtaja

 

Palveluvaliokunta keskustelee ja antaa ohjauksen palkitsemisperiaatteiden uudistamiseen.

 

Palveluvaliokunta

 

 Palveluvaliokunta antoi ohjauksena asiassa seuraavaa:

 

 - Säilytetään nykyistä rakennetta, mutta uudistetaan palkitsemissääntöä

 enemmän hyvinvoinnin suuntaan.

 

- Hakumenettelyn tulisi olla uuden strategian mukainen niin läpinäkyvyydeltään kuin tarpeeksi avoin ja julkinen, jotta saataisiin mahdollisimman laajasti ehdotuksia.

 

- Sivistystoimenjohtaja ja hyvinvointikoordinaattori valmistelevat seuraavan palveluvaliokunnan kokoukseen 9.3.2022 ehdotuksen palkitsemisperiaatteista.

 

- Palkittavan tahon valintaa varten voisi perustaa palkitsemistyöryhmän, mikä voisi koostua esimerkiksi useammasta lauta- tai valiokunnan jäsenestä.

 

 

Kunnanhallitus 06.06.2022 § 112  

97/00.01.02/2022  

 

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Jari von Becker puh.040 4833 732

hyvinvointikoordinaattori Irina Barkman puh. 0400 932 135

 

Sivistystoimenjohtaja ja hyvinvointikoordinaattori ovat valmistelleet palveluvaliokunnan ohjauksen mukaisesti ehdotuksen kunnanhallitukselle Iitin kunnan palkitsemissäännöksi.

 

Perussäännön lisäksi urheilijoiden palkitsemisessa on tarkoituksena noudattaa aiemman mukaista kriteeristöä vaadittavasta urheilumenestyksestä eli SM-mitalia tai tätä korkeampia saavutuksia.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Iitin kunnan palkitsemissäännön liitteen mukaisesti.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 


 

Ansioituneiden iittiläisten palkitsemissääntöjen uudistaminen

 

 

Aiemmin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on useiden vuosien ajan jakanut kulttuuri-, vuoden nuori Iittiläinen - ja ansioitunut urheilija tai seura palkinnot kuntalaisten hakemuksien ja ehdotusten perusteella. Ilmoitus ansioituneiden palkitsemisesta ehdotuksia varten on julkaistu Iitinseutu-lehdessä ja kunnan virallisissa ilmoituksissa (www.iitti.fi).

 

Ehdotukset ansioituneista on toimitettu annettuun määräaikaan mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Palkitseminen on perustunut voimassa oleviin palkitsemissääntöihin. Kun hallintosäännön muutoksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa ei enää ole, on myös ajankohtaista uudistaa palkitsemissääntöjä sekä -periaatteita.

 

Kehittämissuunnaksi viranhaltijavalmistelussa on hahmoteltu vaihtoehtoa, jossa vuosittain jaettaisiin vain yksi palkinto/nimeäminen, joka voisi perustua eri elämänalueilla tapahtuneeseen ansiokkaaseen toimintaan. Palkinto jaettaisiin vuoden vaihteen jälkeen koko edeltävän vuoden toteutuneista ansioista, mikä mahdollistaisi ehdokkuuden kaikille ansioituneille. Nyt jakoajankohta syksyllä on jättänyt vuoden lopun tapahtumat osin huomioimatta.

 

Palkittavan tahon valinta voitaisiin antaa viranhaltijalle, joka tekee päätöksen asetettujen palkitsemisperiaatteiden mukaisesti hakemusten arvioinnin perusteella tai kunnanhallitukselle, mikäli toimielimen halutaan päättävän asiasta.

 

Palkitsemisperiaatteiden tulisi olla lähtökohtaisesti sisällöltään sellaiset, että palkitsemiset ovat yhteismitallisia eri vuosien välillä ja mahdollistaa myös sen, että mikäli edellytetyt kriteerit eivät täyty, voidaan palkinto jättää jakamatta tai erityisistä syistä palkittavia voisi olla joinakin vuosina useampikin.

 

Palveluvaliokunnan toivotaan ottavan kantaa ohjauksessaan, miten palkitsemista tulisi uudistaa Iitin kunnassa. Uudistetut palkitsemisperiaatteet hyväksyy kunnanhallitus.

 

Nykyiset palkitsemissäännöt jaetaan esityslistan oheismateriaalina.

 

Ehdotus                        Sivistystoimenjohtaja

 

Palveluvaliokunta keskustelee ja antaa ohjauksen palkitsemisperiaatteiden uudistamiseen.

 

Palveluvaliokunta

 

 Palveluvaliokunta antoi ohjauksena asiassa seuraavaa:

 

 - Säilytetään nykyistä rakennetta, mutta uudistetaan palkitsemissääntöä

 enemmän hyvinvoinnin suuntaan.

 

- Hakumenettelyn tulisi olla uuden strategian mukainen niin läpinäkyvyydeltään kuin tarpeeksi avoin ja julkinen, jotta saataisiin mahdollisimman laajasti ehdotuksia.

 

- Sivistystoimenjohtaja ja hyvinvointikoordinaattori valmistelevat seuraavan palveluvaliokunnan kokoukseen 9.3.2022 ehdotuksen palkitsemisperiaatteista.

 

- Palkittavan tahon valintaa varten voisi perustaa palkitsemistyöryhmän, mikä voisi koostua esimerkiksi useammasta lauta- tai valiokunnan jäsenestä.

 

 

Kunnanhallitus 06.06.2022 § 112  

97/00.01.02/2022  

 

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Jari von Becker puh.040 4833 732

hyvinvointikoordinaattori Irina Barkman puh. 0400 932 135

 

Sivistystoimenjohtaja ja hyvinvointikoordinaattori ovat valmistelleet palveluvaliokunnan ohjauksen mukaisesti ehdotuksen kunnanhallitukselle Iitin kunnan palkitsemissäännöksi.

 

Perussäännön lisäksi urheilijoiden palkitsemisessa on tarkoituksena noudattaa aiemman mukaista kriteeristöä vaadittavasta urheilumenestyksestä eli SM-mitalia tai tätä korkeampia saavutuksia.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Iitin kunnan palkitsemissäännön liitteen mukaisesti.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.