Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 20 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen sekä jäsenten ja varajäsenten valitseminen ympäristöterveyslautakuntaan

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 89 

 

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annettu laki (410/2009) edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto siten, että vastuussa olevalla toimielimellä on oltava käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit.

 

Päijät-Hämeessä toiminta on järjestetty siten, että Lahden kaupunki hoitaa ympäristöterveydenhuollon omalla organisaatiollaan ja kaikkien muiden kuntien osalta toiminnasta vastaa Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä.

 

Toiminta olisi voitu siirtää 1.1.2023 aloittavalle hyvinvointialueelle mikäli kaikki maakunnan kunnat olisivat olleet yksimielisiä asiasta.  Lahden kaupunginhallitus päätti 8.11.2021 että Lahti ei siirrä ympäristöterveydenhuoltoa hyvinvointialueelle. Siten sitä ei voi siirtää sinne muidenkaan kuntien osalta.

 

Muut nykyisessä hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveydenhuollossa mukana olevat kunnat pitivät 14.1.2022 neuvottelun, jossa ne sopivat valmistelusta siltä pohjalta, että muodostetaan yhteistoiminta-alue, jossa vastuukuntana on Hollola. Tavoitteena oli, että toiminto siirtyy Hykystä Hollolaan mahdollisimman pienillä muutoksilla.

 

Hollola tilasi tarvittavan selvityksen 21.1.2022 varatuomari Seppo Huldénilta/Tmi Lakiseppä.

 

PHHykyn toimitusjohtaja nimesi 28.1.2022 vastuuvalmistelijaksi toimialajohtaja Silja Mäkelän ja 4.2.2022 valmisteluryhmät henkilöstöön, talouteen ja ICT:hen.

 

Myrskylä ja Pukkila ilmoittivat 14.2.2022, että ne suuntautuvat Porvoon yhteistoiminta-alueeseen.

 

Kuntia pyydettiin nimeämään edustajansa ohjausryhmään, joka käsittelee asiaa. Ohjausryhmä kokoontui 31.3.2022 ja käsitteli yhteistoimintasopimusluonnoksen, johon tehtiin eräitä lisäyksiä ja muutoksia. Yhteistoimintasopimus on esityslistan liitteenä (liite1).

 

Yhteistoimintasopimus on kuntalain (410/2015) tarkoittama järjestely, jolla sopijakunnat antavat ympäristöterveydenhuollon Hollolan kunnan hoidettavaksi. Yhteiseksi toimielimeksi muodostetaan ympäristöterveyslautakunta.

 

Lautakunnassa on Hollolalla 3 varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Yksi varsinaisista jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi.

 

Heinolan ja Orimattilan kaupungeilla on kummallakin 2 varsinaista ja 2 kaksi varajäsentä. Kaupungit nimeävät kaksivuotiskausittain vuorotellen varapuheenjohtajan.

 

Asikkalalla ja Iitillä on kummallakin 1 jäsen ja 1 varajäsen.

 

Kärkölällä ja Padasjoella sekä Sysmällä ja Hartolalla on 1 jäsen ja 1 varajäsen kaksivuotiskausittain vuorotellen.

 

Ensimmäinen kausi kuitenkin kestää 1.9.2022 alkaen siihen saakka kunnes vuoden 2025 kuntavaalien jälkeen on valittu uusi lautakunta.

Ympäristölautakunta vastaa toiminnan järjestämisestä ja päättää mm. palvelujen sijoituspaikat.

 

Tärkeissä asioissa pyydetään ennen päätöksentekoa sopijakuntien kannanotto.

 

Sopimuksen 7 kohdan mukaan ennen vuotta 2023 syntyneet perustamiskustannukset jaetaan vuosina 2019-2021 keskimäärin toteutuneiden maksuosuuksien suhteessa. Vuoden 2022 osalta perustamiskustannuksia syntyy toiminnon siirtämisestä, lautakunnan työn aloittamisesta, taloushallinnon rakentamisesta, ict-toiminnoista ja 2023 talousarvion laadintaprosessista. Arvio perustamiskustannuksista pyritään antamaan viimeistään elokuussa. Vuoden 2022 kustannukset laskutetaan kunnilta erikseen 7 kohdan periaatteen mukaisesti.

 

Lautakunnan toiminta tulee aloittaa tämän vuoden puolella, jotta palvelutuotanto voi alkaa 1.1.2023 Hykyn lakatessa.

 

Sopimuksen irtisanominen on mahdollista valtuustokausittain

.

Toiminto siirtyy Hykystä Hollolaan liikkeenluovutusperiaatteella. Henkilökunnan määrä on 29 henkilöä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1. hyväksyy esityslistan liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen
2. valitsee ympäristöterveyslautakuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Kunnanvaltuusto 24.05.2022 § 20  

11/11.00.00/2022  

 

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto:
1. hyväksyy esityslistan liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen
2. valitsee ympäristöterveyslautakuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Päätös Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja nimesi ympäristöterveyslautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Heli Kiviahon ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Päivi Matilaisen.