Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 11.05.2022/Pykälä 28


Arviointikertomus 2021

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

 

Tarkastuslautakunta 11.05.2022 § 28  

33/00.03.01/2022  

 

 

Kuntalain 410/2015 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on

mm.:

 

...

 

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet

kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty

tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

 

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;

 

...

 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle

kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään

selvityksiä arvioinnin tuloksista.

 

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin

arviointikertomus antaa aihetta.

 

Esittelijä Puheenjohtaja Markku Saarelma

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta jatkaa arviontikertomuksen laatimista.

 

Muutettu päätösehdotus Lautakunta viimeistelee arviontikertomusta ja allekirjoittaa sen 13.5.2022.

 

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.