Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 92


 

Kuolinpesän omaisuuden hakeminen Valtiokonttorilta

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 92  

16/02.05.02/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

Valtiokonttori on ilmoittanut mahdollisuudesta hakea 27.11.2021 Iitissä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi Iitin kunnalle.

Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle.

 

Henkilöllä ei ole perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa on tullut perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Valtion

oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori.

 

Hakemus omaisuuden luovuttamisesta Iitin kunnalle on pyydetty toimittamaan Valtiokonttorin kirjaamoon 27.10.202022 mennessä.

 

Kunnan tulee ilmoittaa hakemuksessaan jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Käyttötarkoituksen on hyvä olla tarpeeksi yleisluontoinen. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu tarveharkintaan.

 

Perukirja ja ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta ovat nähtävillä kokouksessa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:
1. hakea Iitissä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta Iitin kunnalle
2. valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan täyttämään ja toimittamaan hakemuksen Valtiokonttoriin;
3. esittää omaisuuden käyttötarkoitukseksi terveyttä ja hyvinvointia edistävän kulttuurityön sekä erityisesti lapsille ja nuorille suunnatut kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.