Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 90


 

Erityisluokanopettajan viran muuttaminen laaja-alaisen erityisopettajan viraksi

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 90  

35/01.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja: Jari von Becker, puh. 040 4833 732, jari.vonbecker@iitti.fi

 

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu muuten riittävästi. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen.

 

Laaja-alaisen erityisopetuksen tarve on kasvanut Iitissä viime vuosien aikana osin kunnassa sijaitsevien useiden lastensuojelulaitosten vuoksi. Kunta on velvollinen järjestämään perusopetuksen sijoitetulle lapsille ja tässä erityisopetuksella on merkittävä rooli. Erityisopetuksen tarve on edelleen kasvanut myös yläkoululla ja alakouluilla, joissa erityisopetus on järjestetty mm. pienryhmissä erityisopettajan tukiessa luokanopettajaa/ aineen opettajaa erilaisten oppimisongelmien ratkomisessa.

 

Kausan koulun erityisluokkien lisäksi Kausalan alakoululla ja yläkoululla perusopetuksessa toimii laaja-alaisia erityisopettajia ja kiertävä laaja-alainen erityisopettaja on palvellut useita kouluja sekä lastensuojelulaitoksissa tapahtuvaa opetusta. Virkarakenteessa ei ole tällä hetkellä avoimia erityisopettajan virkoja. Erityisluokanopettajan virkoja puolestaan on useampia, mutta kaikkia niitä ei ole täytetty.

 

Aiempina lukuvuosina erityisopetuksen tarpeen eläessä mm. lastensuojelun sijoitusten mukaan yksi erityisluokanopettajan virka on ollut täytettynä erityisopettajan pätevyyden omaavalla henkilöllä määräaikaisesti ja lukuvuoden 2021-2022 ajan tehtävänkuvaus on vastannut laaja-alaisen erityisopettajan tehtävää (kiertävä), ollen niin ikään täytettynä määräaikaisesti erityisopettajan pätevyyden omavalla henkilöllä.

 

Viran tulisi vastata? tosiasiallista tehtävänkuvaa, jotta? palvelussuhteen ehdot työaika- ja palkkamääräysten osalta määrittyvät oikein. Myös tehtävien täyttäminen pidempiaikaisesti määräaikaisuuksien sijaan tukee toiminnan jatkuvuutta ja sitä kautta oppilaiden oikeutta laadukkaaseen ja heidän tarpeitaan vastaavaan opetukseen.

 

Erityisluokanopettajan kelpoisuuteen vaaditaan kasvatustieteen maisterin tutkinto, peruskoulussa opetettavien aineiden monialaiset opinnot, opettajan pedagogiset opinnot sekä erityisopettajan opinnot.

 

Laaja-alaiselta erityisopettajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja tutkinnon tai kelpoisuuden lisäksi suoritetut erityisopettajan opinnot. Kelpoisuuden voi saavuttaa myös suorittamalla kasvatustieteen maisterin tutkinto, johon ovat sisältyneet erityisopettajan opinnot.

 

Erityisopettajan työnkuva on hyvin samankaltainen erityisluokanopettajan kanssa, mutta eroaa sen osalta, että erityisluokanopettaja opettaa luokkamuotoisesti ja vastaa oppilaidensa edistymisen ja osaamisen arvioinnista. Erityisopettajan opetusvelvollisuus on 24 tuntia viikossa ja erityisluokanopettajan 22 tuntia viikossa. Erityisopettaja tarjoaa konsultointiapua luokan- ja aineenopettajille erilaisista oppimisongelmista ja osallistuu tarvittaessa oppilaan arviointiin yhdessä tämän kanssa.

 

Sivistystoimenjohtaja on esittänyt, että yksi Iitin kunnan täyttämättä olevista erityisluokanopettajan viroista lakkautetaan ja tilalle perustetaan laaja-alaisen erityisopettajan virka, jolloin viran täyttäminen vakinaisesti mahdollistuu myös erityisopettajan pätevyyden omaavalla henkilöllä.Tehtävään kuuluisi laaja-alainen erityisopetus sekä peruskoulussa että lukiossa.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että yksi avoinna oleva erityisluokanopettajan virka muutetaan laaja-alaisen erityisopettajan viraksi 1.8.2022 alkaen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Janna Aalto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.