Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 101


 

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 16.5.2022

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 101  

54/00.01.02/2022  

 

 

Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,

kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa

kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty

kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston

toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden

puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa

asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston

toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen

puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä

määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta

kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan

kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä eli 14 päivän kuluessa siitä kun pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa, ilmoitus, valvonta tai

toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä

2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen

asioita.

Lisäksi kunnanhallitus on tehnyt päätöksen 23.8.2021 § 174 päätöksistä

joita ei tarvitse ilmoittaa.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

-

Kunnanjohtaja

20 - 22

Hallinto- ja talousjohtaja

-

Tekninen johtaja

15, 14 ja 17

Sivistystoimenjohtaja

1, 2 4, 5, 8 ja 11

Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö

-

Hyvinvointikoordinaattori

-

Ympäristönsuojelutarkastaja

-

Rakennustarkastaja

-

Kiinteistömestari

2

Paikkatietoinsinööri

2 ja 3

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, ettei se ota viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä käsiteltäväkseen.

puheenjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, ettei se ota kunnanjohtajan päätöspöytäkirjoissa olevia asioita käsiteltäväkseen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.