Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 100


 

Kunnanvaltuuston 26.4.2022 kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 100  

29/00.01.03/2022  

 

 

 

Kunnanvaltuuston kokouksen 26.4.2022 pöytäkirja tarkastettiin 21.12.2021

ja pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäville 5.5.2022.

 

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

1. Kaavoituskatsaus 2021 ja 2022 sekä kaavoitusohjelma 2022 - 2026

2. Iitin kunnan palveluista ja suoritteista perittävien maksujen yleiset perusteet

3. Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri 2021

4. Valtuustoaloitteet 2021

5. Kuntalaisaloitteet 2021

6. Valtuustoaloite: Sääskjärventien varrella olevan kiinteistön saattaminen ympäristövalvonnan piiriin

7. Valtuustoaloite: Luontevien yhteistyösuhteiden luominen Iitin seurakunnan kanssa

8. Valtuustoaloite: Hyvinvointikoordinaattorin aseman vahvistaminen

9. Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

 

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että

valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että

valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,

kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on

viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuusto ei ole kokouksen 26.4.2022
päätöksiä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa ja että päätökset ovat syntyneet
laillisessa järjestyksessä eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia.
Näin ollen kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston tekemät
päätökset täytäntöön.
Valtuustoaloitteiden valmistelu:

Aloite 1
Valtuustoaloite: Valtuustoaloite: Kulttuuri- ja hankekoordinaattorin palkkaaminen Iitin kuntaan
Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja
Päättäjä: Kunnanhallitus
Aikataulu:31.10.2022 mennessä (talousarvioon sisältyvä)

Aloite 2
Valtuustoaloite: Valtuustoaloite: Miten Iitistä tehdään Päijät-Hämeen maakunnan täysivaltainen jäsen?
Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja
Päättäjä: Kunnanhallitus
Aikataulu: 30.9.2022 mennessä

Aloite 3
Valtuustoaloite: Valtuustoaloite: Kunnan toiminnan läpinäkyvyyden parantaminen asioiden valmistelussa
Valmistelija: Kunnanjohtaja
Päättäjä: Kunnanhallitus
Aikataulu: 30.9.2022 mennessä

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.