Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 98 

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen harkinnanvaraiset avustukset 2022

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 98  

40/02.03.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja: Jari von Becker, puh. 040 4833 732, jari.vonbecker@iitti.fi

 

Iitin kunta on julistanut haettavaksi vuoden 2022 talousarvioon sisältyvät

yhdistysten toiminta-avustukset hakuilmoituksella, joka on julkaistu kunnan

virallisissa ilmoituksissa. Hakemuksia otettu vastaan 30.4.2022 saakka.

 

Kunnanhallitus on tarkistanut toiminta-avustusten myöntämisessä

noudatettavia yleisiä periaatteita 14.3.2022 § 37. Toiminta-avustuksia

voivat hakea yhdistykset ja järjestöt, joiden kotipaikka on Iitissä tai, joiden

säännöllinen toiminta sijoittuu Iittiin. Avustuksilla tuetaan Iitissä

järjestettävää monipuolista toimintaa ja edistetään iittiläisten

harrastusmahdollisuuksia, hyvinvointia ja kulttuurityötä.

 

Erityisesti vuoden 2022 osalta tullaan kiinnittämään huomiota avustusta saavien tahojen toiminnan näkyvyyteen Iitissä. Avustuksen saajia tullaan informoimaan, että toiminnan tulisi pääsääntöisesti näkyä Iitin kunnan ylläpitämässä järjestöille avoimessa tapahtumakalenterissa kunnan verkkosivuilla. Jatkossa tämän täyttymistä tullaan seuraamaan yhtenä avustusten jakamiseen vaikuttavana kriteerinä.

 

Kunnanhallitus myöntää yleis- ja kohdeavustukset

liikunta- ja nuorisojärjestöille.

 

Samaan tarkoitukseen/toimintaan voi saada Iitin kunnan myöntämää

avustusta tai tukea pääsääntöisesti ainoastaan yhden avustuksen muodossa ja yhdeltä toimielimeltä.

 

Talousarviossa on varattu liikuntajärjestöjen avustuksiin 11 000 euroa ja nuorisojärjestöjen avustuksiin 1250 euroa.

 

Määräaikaan mennessä avustushakemuksen jättivät seuraavat liikuntajärjestöt:

 

Hakija   Haettu yleisavustus  Haettu kohdeavustus

Iitin Pallo-68 ry   2000,00   800,00

Iitti Hockey ry   2000,00+50h maksutonta

  jääaikatuntia

Iitin Jousiampujat  2000,00

Iitin Keilaajat ry   1100,00

Iitin Latu ry   1400,00

Iitin Pyrintö ry   6000,00  3550,00

Iitin Soutajat ry    800,00

Jenga Team ry   3500,00

Jokuen VPK:n urheilijat  130,00

V- ja U-seura Kausalan yritys  7500,00

 Haettu yhteensä 26 430,00  4350,00                             

 

Sekä seuraavat nuorisojärjestöt:

 

Hakija   Haettu yleisavustus  Haettu kohdeavustus

Iitin vapaaehtoinen  2000,00  2500,00

Palokunta ry

Partiolippukunta Kymen  1000,00

Kotkat ry

Haettu yhteensä:  3 000,00  2500,00

 

 

Kunnanhallituksen jäsenille jaetaan esityslistan oheismateriaalina tiivistelmät järjestöjen avustushakemuksista.

 

 

Sivistystoimenjohtaja ehdottaa , että kunnanhallitus päättää jakaa vuoden 2022 liikunta- ja  nuorisojärjestöjen harkinnanvaraiset avustukset seuraavasti:

 

 

liikuntajärjestöt:

 

Hakija   yleisavustus    kohdeavustus

Iitin Pallo-68 ry    350,00

Iitti Hockey ry   1850+50h maksutonta

  jääaikatuntia

Iitin Jousiampujat ry   500,00

Iitin Keilaajat ry    500,00

Iitin Latu ry    600,00

Iitin Pyrintö ry   2500,00

Iitin Soutajat ry    350,00

Jenga Team ry   1750,00

Jokuen VPK:n Urheilijat ry   100,00

V-ja U-seura Kausalan yritys  2500,00

Avustukset yhteensä:  11 000,00

 

Nuorisojärjestöt:

 

Hakija   yleisavustus   kohdeavustus

Iitin Vapaaehtoinen   600,00

Palokunta ry

Partiolippukunta Kymen   650,00

Kotkat ry

Avustukset yhteensä  1 250,00

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää jakaa liikunta- ja nuorisojärjestöjen harkinnanvaraiset avustukset esittelytekstissä mainitusti.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Jaana Aro ja Antti Kankkunen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi (osallisjäävi).

 Merkittiin, että Jari von Becker ja Irina Barkman poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.