Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 97 

Kulttuurijärjestöjen harkinnanvaraiset avustukset 2022

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 97  

40/02.03.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja: Jari von Becker, puh. 040 4833 732, jari.vonbecker@iitti.fi

 

 

Iitin kunta on julistanut haettavaksi vuoden 2022 talousarvioon sisältyvät

yhdistysten toiminta-avustukset hakuilmoituksella, joka on julkaistu kunnan

virallisissa ilmoituksissa. Hakemuksia otettu vastaan 30.4.2022 saakka.

 

Kunnanhallitus on tarkistanut toiminta-avustusten myöntämisessä

noudatettavia yleisiä periaatteita 14.3.2022 § 37. Toiminta-avustuksia

voivat hakea yhdistykset ja järjestöt, joiden kotipaikka on Iitissä tai, joiden

säännöllinen toiminta sijoittuu Iittiin. Avustuksilla tuetaan Iitissä

järjestettävää monipuolista toimintaa ja edistetään iittiläisten

harrastusmahdollisuuksia, hyvinvointia ja kulttuurityötä.

 

Avustuksiin käytettävän määrärahan rajallisuudesta johtuen, on tarkasteltu

myös avustuksen tarpeellisuutta hakijoiden tilinpäätöksistä ilmenevään

varallisuuteen nähden.

 

Erityisesti vuoden 2022 osalta tullaan kiinnittämään huomiota avustusta saavien tahojen toiminnan näkyvyyteen Iitissä. Avustuksen saajia tullaan informoimaan, että toiminnan tulisi pääsääntöisesti näkyä Iitin kunnan ylläpitämässä järjestöille avoimessa tapahtumakalenterissa kunnan verkkosivuilla. Jatkossa tämän täyttymistä tullaan seuraamaan yhtenä avustusten jakamiseen vaikuttavana kriteerinä.

 

Kunnanhallitus myöntää yleis- ja kohdeavustukset kulttuurijärjestöille.

 

Samaan tarkoitukseen/toimintaan voi saada Iitin kunnan myöntämää

avustusta tai tukea pääsääntöisesti ainoastaan yhden avustuksen muodossa ja yhdeltä toimielimeltä.

 

Yhteensä kulttuurijärjestöjen avustuksia haettiin 19 250 euron edestä.

Talousarviossa on varattu kulttuurijärjestöjen avustuksiin yhteensä 14 000 euroa, johon sisältyy 1000 euron kulttuuripalkinto.

 

Määräaikaan mennessä avustushakemuksen jättivät seuraavat

kulttuurijärjestöt:

 

Hakija                  Haettu yleisavustus   Haettu kohdeavustus

A.J.Sjögrenin seura ry  600,00

Hahkija   800,00

Iitin Harrastajateatteri ry  3000,00

Iitin Kivenpyörittäjät ry  500,00

Iitin Kotiseutuyhdistys  700,00

Iitin Käsityöläiset ry  1500,00

Iitin Musiikkijuhlayhdistys ry 9000,00

Iitin Taideseura ry  1000,00

Kamarikuoro Kupariset 500,00

Kausalan Naislaulajat 400,00  

Länsi-Kymen kulttuuritieyhd. ry    1000,00

Vahviala-seura ry  250,00

 

Haettu yhteensä 18 250,00  1000,00

 

 

Kunnanhallituksen jäsenille jaetaan esityslistan oheismateriaalina tiivistelmä järjestöjen avustushakemuksista.

 

 

 

 

Sivistystoimenjohtaja ehdottaa, että kunnanhallitus päättää jakaa vuoden 2022 kulttuurijärjestöjen harkinnanvaraiset avustukset seuraavasti:

 

Hakija  Yleisavustus    Kohdeavustus

A.J.Sjögrenin seura ry  300,00

Hahkija   300,00

Iitin Harrastajateatteri ry  2300,00

Iitin Kivenpyörittäjät ry  250,00

Iitin Kotiseutuyhdistys  250,00

Iitin Käsityöläiset ry  400,00

Iitin Musiikkijuhlayhdistys ry 8000,00

Iitin Taideseura ry  400,00

Kamarikuoro Kupariset 300,00

Kausalan Naislaulajat 300,00  

Länsi-Kymen kulttuuritieyhd. ry    150,00

Vahviala-seura ry  50,00

 

Haettu yhteensä 12 850,00  150,00

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää jakaa kulttuurijärjestöjen harkinnanvaraiset avustukset esittelytekstissä mainitusti.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Minna Lintukangas ja Ari Ollikainen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi (osallisjäävi).

 Merkittiin, että Seppo Lehtinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.