Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 96


Liite 1 Avustukset 2022 kunnahallituksen päätös

 

Kunnanhallituksen yleisavustukset 2022

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 96  

40/02.03.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja: Tuomas Rimpiläinen, puh. 040 481 8401, tuomas.rimpilainen@iitti.fi

 

Kunnanhallitus on 14.3.2022 § 37 hyväksynyt päivitetyt

toiminta-avustusten myöntämisessä noudatettavat yleiset periaatteet ja

avustukset on julistettu haettavaksi niiden perusteella 19.4.2022 mennessä.

 

Yhteensä kunnanhallituksen avustuksia haettiin vuonna 2022 25 400 euron edestä.

 

Avustusharkinnan keskeisenä periaatteena on ollut se, että kunnan

myöntämä avustus tukee erityisesti Iitissä järjestettävää/tapahtuvaa

monipuolista kuntalaisille avointa toimintaa ja edistää näin iittiläisten

harrastusmahdollisuuksia sekä hyvinvointia. Avustuksiin käytettävän

määrärahan rajallisuudesta johtuen, on tarkasteltu myös avustuksen

tarpeellisuutta hakijoiden tilinpäätöksistä ilmenevään varallisuutteen

nähden.

 

Keskenään samanlaisessa asemassa olevia hakijoita on pyritty avustamaan tasapuolisesti, ellei toteutunut tai suunniteltu toiminta ole edellyttänyt tästä periaatteesta poikkeamista.

 

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointi ryhmään kuuluvia avustuksia on hakenut

useampi alueellisesti toimivia yhdistys, joiden kotipaikka ei ole Iitti. Näiden

yhdistysten avustamisessa on tarkasteltu erityisesti hakemusmateriaalista

ilmenevää Iitissä tapahtuvaa toimintaa. Pelkkä Iitin kunnan kuuluminen

yhdistyksen toimialueeseen ilman selkeästi ilmenevää paikallista toimintaa

ei ole riittänyt avustuksen perusteeksi. Käytäntö tältä osin on sama kuin

aiempina vuosina.

 

Erityisesti vuoden 2022 osalta tullaan kiinnittämään huomiota avustusta saavien tahojen toiminnan näkyvyyteen Iitissä. Avustuksen saajia tullaan informoimaan, että toiminnan tulisi pääsääntöisesti näkyä Iitin kunnan ylläpitämässä järjestöille avoimessa tapahtumakalenterissa kunnan verkkosivuilla. Jatkossa tämän täyttymistä tullaan seuraamaan yhtenä avustusten jakamiseen vaikuttavana kriteerinä.

 

Avustuksia myönnettäessä on myös noudatettu periaatetta, että yleisavustus on ensisijainen avustusmuoto ja kohdeavustuksia myönnetään pääsääntöisesti vain määriteltyyn tapahtumaan tai hankintaan, joka on katsottavissa kertaluontoiseksi tai tahoille, joille yleisavustuksen myöntäminen ei ole muutoin mahdollista.

 

Avustuksiin käytettävä määräraha on 8000 euroa, mikä on sama kuin

edellisenä vuonna.

 

Kyläyhdistyksiä ja kylillä toimivia yhdistyksiä on pyritty avustamaan

tasapuolisesti ja avustuksissa on pyritty edelleen ottamaan huomioon kylätaloista luopuminen.

 

Yleisavustuksia esitetään myönnettäväksi yhteensä 4850 euroa ja

kohdeavustuksia 3150 euroa.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää yleis- ja kohdeavustukset liitteen mukaisesti.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Markku Yli-Kaitala, Timo Mäntynen, Ari Ollikainen ja Minna Lintukangas poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi (osallisjäävi).