Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 93


 

Koulu- ja ateriakuljetusten hankinta, kesällä 2022 päättyvät sopimukset

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 93  

46/02.06.01/2022  

 

 

 

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja: Jari von Becker, puh. 040 4833 732, jari.vonbecker@iitti.fi

 

 Koulukuljetusreittien 6 ja 7 sopimus sekä ruokakuljetuksesta (reitti 14) tehty sopimus päättyy 4.6.2022. Kuljetussopimusten jatkaminen optiolla ei ollut mahdollista.

 

Kilpailutus koulu- ja ruokakuljetusten hankitaan käynnistettiin 6.4.2022. Arvioitu kokonaisarvo kaikkien kuljetusten osalta arvonlisäverottomana oli 310 000,- euroa.

 

Hankinta koskee ajanjaksoa 1.8.2022 - 1.6.2024. Tämän lisäksi hankinta sisältää option 1+1 vuoden jatkosta.

 

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouskilpailussa käytetään avointa hankintamenettelyä. Tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut ehdottomat (tekniset) ja laadulliset vähimmäisehdot sekä ovat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Hankintailmoitus julkaistiin Cloudia-hankintapalvelun kautta, mistä se välittyi HILMA-järjestelmään. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 8.5.2022 klo 23.59. Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset sekä tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tuli esittää Cloudia -hankintapalvelun kautta.

 

Tarjouskilpailussa otettiin laatutekijät huomioon ehdottomien vaatimusten lisäksi myös pisteytyksessä. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset pisteytettiin hinnan ja laadun perusteella. Pisteytyksessä laatutekijänä on otettu huomioon aikaisempi kokemus tarjoajien palveluista. Hinta pisteytettiin laskukaavalla: alin annettu tarjoushinta jaettuna tarjouksen hinnalla kerrotuna 70 pisteellä. Laatupisteitä sai seuraavasti:

aikaisempi kokemus yhteistyöstä ongelmitta 10 p

ei aikaisempaa kokemusta yhteistyöstä 5 p

jos ongelmia ja reklamoitu 1-2 kertaa 3 p

jos paljon ongelmia ja reklamoitu yli 2 kertaa 0 p

 

Iitin kunnan hankintaohjeen ja määriteltyjen hankintarajojen mukaan päätöksen tämän suuruisesta kuljetushankinnasta tekee kunnanhallitus.

 

Määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on 9.5.2022 tehty avauspöytäkirja.

 

Koulukuljetusreittien 6 ja 7 osalta saapui 5 tarjousta. Tarjouksen jättivät HopLog Oy, JTM-Yhtiöt, Kymen Charterline Oy, Mattilan Liikenne Oy ja Pohjan Matkat Oy.

 

Ruokakuljetusreitin 14 osalta saapui 3 tarjousta. Tarjouksen jättivät HopLog Oy, JTM-Yhtiöt ja Mattilan Liikenne Oy.

 

 

 

 

 

Hankinnan valmistelusta ja kilpailutuksesta on vastannut sivistystoimenjohtaja Jari von Becker.

 

 Oheismateriaali:

-          tarjouspyyntö

-          tarjousvertailu

 

 Liitteet:

-          valittavat tarjoukset kohdereiteittäin

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:
1. valita tarjousvertailun perusteella reitille 6 Pohjan Matkat Oy:n tarjouksen mukaisella 41,29 euron hinnalla.
2. valita tarjousvertailun perusteela reitille 7 Pohjan Matkat Oy:n tarjouksen mukaisella 41,29 euron hinnalla.
3. valita tarjousvertailun perusteella reitille 14 (ruokakuljetus) HopLog Oy:n tarjouksen mukaisella 154,90 euron hinnalla.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.