Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinympäristövaliokunta
Muistio 03.05.2022/Asianro 20


Liite 3 leimausseloste kevät 2022
Liite 4 Työmaakartta kevät 2022

 

Vireillä olevat asiat, elinympäristövaliokunta

 

Elinympäristövaliokunta 03.05.2022 § 20  

4/00.01.03/2022  

 

Valmistelija: tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Asian selostus:  Valmisteilla, käynnissä ja/tai ajankohtaisia valmistuneita hankkeita yms.

  valiokunnan tehtäväalueiden asioita:

 

 1. Toukokuussa laitetaan myyntiin Säyhteellä Metsäkananojan tilalla leimikko, jonka hakkuu olisi kesällä 2022.

 

 1. Kunnan metsien hoitoon liittyvä metsäasiantuntijoiden (Tapio Oy ja MHY Kymenlaakso) kuuleminen valiokunnan kokouksen yhteydessä 7.6.2022

 

 1. Liikuntatoimen varastoa suunnitellaan Jäähallitontin alueelle.

 

 1. Palosuojelurahastossa on tehty hylkäävä päätös varaston investointiavustukseemme, varasto pyritään kuitenkin toteuttamaan ja hakemaan valtuustolta lisämääräraha tukirahaa korvaamaan.

 

 1. Teknisen toimialan palvelu- ja hankintastrategia -työn henkilöhaastattelut sekä markkinatoimijakysely käynnissä.

 

 1. Puistotoimen kevätkauden työt käynnissä.

 

 1. Tie- ja katutöissä valmistaudutaan mm. lanauksiin, reunakivien asennuksiin ja asfalttipaikkauksiin.

 

 1. Ympäristöterveydenhuollon kuntayhteistyösopimus neuvoteltu valmiiksi, valtuustopäätökset kunnissa kesällä.

 

 1. Iitin paloasemarakennusten siirtymisestä aluehallinnolle käyty neuvotteluja.

 

 1. Tilaselvitystyön kiinteistökierrokset tehty, toimialojen kuuleminen käynnissä.

 

 1. Kuntoarviot tarpeen tehdä kunnantaloille, kirjastoon ja palvelukeskusrakennukseen.

 

 1. Lahden kaupunkiseudun rakennemallityö käynnissä, mm. avoimet työpajat 4. - 5.5.2022.

 

 1. Henkilökunnan kehityskeskustelut käynnissä.

 

 1. Asukaskysely Iitin kävelyn ja pyöräilyn kehittämisestä käynnissä kunnan verkkosivuilla 22.5.2022 asti

 

 

 Elinympäristövaliokunta merkitsee vireillä olevat asiakirjat tiedoksi ja antaa mahdollista ohjausta asioissa.

 

Oheismateriaali: Työmaakartta ja leimausseloste (kohta 1.)

 

 Merkittiin, että tekninen johtaja lisäsi kokouksessa luetteloon asian nro 15: Kausalan taajaman pieninvestointien kohteiden äänestystulosten läpikäyntipalaverin, joka pidettiin 3.5.2022.

 

 Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Atte Savelainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.20.

 

Valiokunnan ohjaus Elinympäristövaliokunta merkitsi vireillä olevat asiat tiedoksi ja ohjauskeskustelussa tuotiin esille seuraavat seikat:
- leimikoiden osalta voisi tiedottamisenkin takia selvittää tarkemmin mitä, miten, missä ja kuinka paljon hakataan
- katutyömailla tulee kiinnittää huomiota, että tarvittavat liikennemerkit on asetettu ja liikennejärjestelysuunnitelmat laadittu
- paloasemien hallinnan/omistuksen siirtyessä on huomioitava paloseman säilyttäminen vedenhakupaikkana
- kunnan metsien kilpailutuksessa on huomioitava metsäsertifiointi.